SOM GER NÖJDA HYRESGÄSTER

Vi utför stambyten i flerbostadhus och har en bred kunskap kring att både projektera, montera och leverera material från eget lager.

Tre företag har blivit ett och det
blir för dig som fastighetsägare en kostnadseffektivitet och ökar kvalitén för hyresgästen.

Kontakta oss för tankar och förslag på hur vi bygger FRAMTIDENS BADRUM i dina fastigheter.


 

VÅRA PROJEKT

RENOVERING AV 196 BADRUM i Rissne på uppdrag av Förvaltaren via Boetten Bygg AB.
Ett projekt som startade i februari 2020 och pågår fram till september 2020,
med optioner på två ytterligare etapper fram till sommaren 2021.
Renoveringen består av lägenheter på "Odalvägen/Pjäsbacken" i Rissne för Förvaltaren.
I samband med stamrenoveringar renoveras 196 badrum och hyresgästerna får nya badrum.
 

6 151

nöjda hyresgäster

256 368

timmar av arbete

2 895

badrum renoverade